R&D

Bằng việc tham gia vào mạng lưới liên kết với các trung tâm R&D trên phạm vi quốc tế, UNIT SHARE có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực R&D về Dược phẩm, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm (tư vấn xây dựng công thức, nghiên cứu sản phẩm trên quy mô Lab và Pilot, theo dõi độ ổn định của sản phẩm…) với chi phí và thời gian tối thiểu.